Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Sídlo školy: Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto, 02404
Telefónne číslo (1): 041-4220052
Emailová adresa: riaditel@gymknm.sk
Internetová adresa: http://www.gymknm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola