Gymnázium Ladislava Dúbravu

Sídlo školy: Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda, 92901
Telefónne číslo (1): 031/5522334
Telefónne číslo (2): 031/5510078
Faxové číslo: 031/5527527
Emailové adresy: gymnazium.ds@gymssds.edu.sk
gymds@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.gymnaziumds.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 56,5% (156), chlapcov 43,5% (120)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902500
Gymnázium
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 23 / 5
7902500
Gymnázium
2012-2013 8 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 24 / 0