Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Sídlo školy: Lorencova 46, Spišská Nová Ves, 05342
Telefónne číslo (1): 053-4472315
Emailová adresa: gymkromp@gmail.com
Internetová adresa: http://www.gymkromp.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola