Gymnázium Malacky

Sídlo školy: 1. mája 8, Malacky, 90101
Telefónne číslo (1): 034-7722469
Emailová adresa: gymalriad@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.g1majamc.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola