Gymnázium Matky Alexie

Sídlo školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok, 06014
Telefónne číslo (1): 052-4523032
Emailová adresa: sekretariat@gympoh-kk.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gympohkk.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola