Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Snina

Sídlo školy: Švermova 10, Snina, 06901
Telefónne číslo: 057 7622361
Internetová adresa: http://www.csssnina.sk
Emailová adresa: skola(zavináč)gymcmsnina.svcmi.sk
Typ školy: Cirkevná
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Jozef Lojan