Gymnázium sv. Jána Bosca

Sídlo školy: Komenského 5, Bardejov, 08501
Telefónne číslo: 054 4746554
Internetová adresa: http://www.cigybar.sk
Emailová adresa: skola(zavináč)gymbosbj.svcmi.sk
Typ školy: Cirkevná
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. ThDr. Ing. František Gerčak, PhD.