Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce

Sídlo školy: Duchnovičova 13, Medzilaborce, 06813
Telefónne číslo (1): 057-7321002
Emailová adresa: sekretariat@gym-ml.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gymlab.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola