Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Sídlo školy: Varšavská cesta 1, Žilina, 01008
Telefónne číslo (1): 041/5005530
Emailová adresa: gymnazium@gvarza.edu.sk
Internetová adresa: http://gvarza.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola