Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Sídlo školy: Pod Vinbargom 3, Bardejov, 08501
Telefónne číslo (1): 054/4885126
Emailová adresa: skola@habj.sk
Internetová adresa: http://www.habj.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr.Eva Čajková PhD.
Typ školy: Štátna škola