Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica

Sídlo školy: Hurbanova 9, Banská Bystrica, 97401
Telefónne číslo (1): 048/4153087
Emailová adresa: kgsm@kgsm.sk
Internetová adresa: http://kgsm.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Cirkevná škola