Literárne gymnázium Revúca

Sídlo školy: Železničná 260, Revúca, 05001
Telefónne číslo (1): 058-4426401
Emailová adresa: pslgrevuca@ferdonet.sk
Internetová adresa: http://www.pslgrevuca.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola