Obchodná akadémia Lučenec

Sídlo školy: Lúčna 4, Lučenec, 98416
Telefónne číslo (1): 047/432 16 46
Emailová adresa: skola@oaluclc.edu.sk
Internetová adresa: http://www.oalc.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 57,6% (125), chlapcov 42,4% (92)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M00
Obchodná akadémia
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 60 /