Pedagogická a kultúrna akadémia

Sídlo školy: Sokolská 6, Modra, 90001
Telefónne číslo (1): 033/6472577
Telefónne číslo (2): 0915753008
Emailové adresy: paka@pakamo.sk
zastupca@pakamo.sk
Internetová adresa: http://www.pakamo.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: BSK Bratislava
Typ školy: Štátna škola
IČO: 162787
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 99,4% (314), chlapcov 0,6% (2)