Stredná odborná škola Stará Turá

Sídlo školy: Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Telefónne číslo:
Internetová adresa: https://sosst.edupage.org/
Emailová adresa: milan.duroska@sosst.tsk.sk
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: