Stredná odborná škola Strojnícka

Sídlo školy: Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, 90901
Telefónne číslo (1): 034-6645274
Emailová adresa: zss.skalica@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.sosskalica.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola