Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice

Sídlo školy: Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice, 03901
Telefónne číslo (1): 043/4901506
Telefónne číslo (2): 043/4922328
Faxové číslo: 043/4901506
Emailová adresa: skola@gymtut.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymtut.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Mesto Turčianske Teplice
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 51,9% (134), chlapcov 48,1% (124)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902500
Gymnázium
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 20
7902500
Gymnázium
2012-2013 8 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 25 / 3