Spojená škola – Stredná odborná škola obchodu a služieb Ružomberok

Sídlo školy: Scota Viatora 8, Ružomberok, 03401
Telefónne číslo (1): 044-4313400
Emailová adresa: keyzlar@zssos.sk
Internetová adresa: http://www.souot.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola