Spojená škola sv. Jozefa, org. zl. Gymnázium sv. Jozefa

Sídlo školy: Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom, 91501
Telefónne číslo (1): 032 7712492
Emailová adresa: ssjozefnm@gmail.com
Internetové adresy: http://www.ss.ssjozefnm.sk/index.html
gym.ssjozefnm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Eva Litváková
Zriaďovateľ: Kongregácia Školských sestier de Notre Dame
Typ školy: Cirkevná škola
IČO: 17643066
Dni otvorených dverí: 13.12.2019

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Chlapci 23 (29,87%)

Dievčatá 54 (70,13%)

Dni otvorených dverí: 14.12.2018

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Základné učebnice zdarma
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Lyžiarske kurzy
 • Automat na občerstvenie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Športový výcvikový kurz
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Pobyty študentov americkej univerzity na škole
 • Zahraničné exkurzie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Chlapci 23 (29,87%)

Dievčatá 54 (70,13%)

Stravovanie žiakov: Vlastná kuchyňa s jedálňou
Vybavenie školy: Vyučovanie prebieha v klasických triedach, dvoch jazykových učebniach, dvoch počítačových učebniach, odbornej učebni fyziky a chémie a v dvoch telocvičniach s posilňovňou. Každá učebňa má zabudovaný dataprojektor, pevné pripojenie na internet, v niekoľkých triedach sú inštalované interaktívne tabule. Celá škola je pokrytá wifi sieťou. Učitelia využívajú na vyučovaní notebooky.

Škola má vlastnú kaplnku, v ktorej sa každé ráno slúži sv. omša.  Ďalšie priestory: kancelária riaditeľky školy, zástupcu, zborovňa, sekretariát, ekonomický úsek, šatne s vlastnou uzamykateľnou skrinkou pre každého žiaka, vlastná kuchyňa s jedálňou, čipový systém na výdaj stravy. Škola má vlastnú telefónnu ústredňu.

Ďalšie informácie: Škola má vlastnú modernú posilňovňu.

Odbory štúdia