Spojená škola Svätej Rodiny s organizačnými zložkami Základná škola Svätej Rodiny a GYMNÁZIUM Svätej Rodiny

Sídlo školy: Gercenova 10, Bratislava, 85101
Telefónne číslo (1): 02/63451022
Emailová adresa: skolasvr@gmail.com
Internetová adresa: http://gsr.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev – Bratislavská arcidiecéza
Typ školy: Cirkevná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J00
Gymnázium
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /