Spojená škola Tvrdošín

Sídlo školy: Medvedzie 133/1, Tvrdošín, 02744
Telefónne číslo (1): +421 043 583 12 10
Emailová adresa: spstv@spstv.edu.sk
Internetová adresa: http://sstv.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 27,3% (144), chlapcov 72,7% (383)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2675M00
Elektrotechnika
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3917M03
Technické a informatické služby – v elektrotechnike
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
6317M00
Obchodná akadémia
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3918M00
Technické lýceum
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2387M00
Mechatronika
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 20 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 10 /