Spojená škola – Základná škola a Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník

Sídlo školy: Centrálna 464, Svidník, 08901
Telefónne číslo (1): 911750315
Emailová adresa: riaditel@spojenaskolask.sk
Internetová adresa: http://www.spojenaskolask.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Mária Makutová
Typ školy: Štátna škola