Spojená škola

Sídlo školy: Tilgnerova 14, Bratislava – Karlova Ves, 84105
Telefónne číslo (1): 02/65422545
Emailová adresa: skola@tilgnerka.edu.sk
Internetová adresa: http://tilgnerka.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: MČ Karlova Ves, Námestie sv.Františka č.8 842 62 Bratislava
Typ školy: Štátna škola

Odbory štúdia

Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J74
Gymnázium – bilingválne štúdium
2013-2014 5 rokov Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 / 26