Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice

Sídlo školy: Trieda SNP 104, Košice, 04011
Telefónne číslo (1): 055 6420681
Emailová adresa: sgke@sportgymke.sk
Internetová adresa: http://www.sportgymke.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Tatiana Švecová
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 521965