Stredná odborná škola dopravná Martin

Sídlo školy: Zelená 2, Martin-Priekopa, 03608
Telefónne číslo (1): 043/4281486
Emailová adresa: sosdmt@sosd.sk
Internetová adresa: http://www.sosd.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2684K00
Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
3759K00
Komerčný pracovník v doprave
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 22
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 22
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 22
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 22
3758K00
Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 8 / 8
2466H10
Mechanik opravár – koľajové vozidlá
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
3762H00
Železničiar
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
3763H00
Manipulant poštovej prevádzky a prepravy
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18