Stredná odborná škola drevárska Liptovský Hrádok

Sídlo školy: Pod lipami 77, Liptovský Hrádok, 03301
Telefónne číslo (1): 044/5222530
Telefónne číslo (2): 044/5223791
Emailová adresa: soudlh@soudlh.sk
Internetová adresa: http://www.soudlh.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávna kraj
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 4,8% (4), chlapcov 95,2% (79)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3341K00
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8504K01
Umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
2015-2016 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
3355H00
Stolár
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3347K00
Drevárska a nábytkárska výroba
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /