Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok

Sídlo školy: Garbiarska 1, Kežmarok, 06001
Telefónne číslo (1): 052/4523353
Telefónne číslo (2): 052/4523038
Faxové číslo: 052/4681121
Emailová adresa: souskk@isternet.sk
Internetová adresa: http://www.sos-garbiarska1-kk.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PhDr. Marta Sabolová
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 37880012