Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, prešov

Sídlo školy: Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov, 08134
Telefónne číslo (1): 051-7710863
Emailová adresa: sekretariat@sosoas-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.souopo.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola