Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo školy: Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, 97101
Telefónne číslo (1): 046/5422110
Faxové číslo: 046/542 4619
Emailová adresa: adminkalina@gmail.com
Internetová adresa: http://www.kalina.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 72,3% (579), chlapcov 27,7% (222)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6323M00
Hotelová akadémia
2017-2018 5 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6352M00
Obchod a podnikanie
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6425K00
Kaderník – vizážista
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6444K00
Čašník, servírka
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6445K00
Kuchár
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6446K00
Kozmetik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
8298M00
Odevný dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
2964H00
Cukrár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6445H00
Kuchár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6456H00
Kaderník
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6489H00
Hostinský, hostinská
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2954H00
Mäsiar
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2982E00
Potravinárska výroba
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2982E05
Potravinárska výroba – mliekarenská výroba
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /