Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Sídlo školy: Pod Sokolicami 14, Trenčín, 91101
Telefónne číslo (1): 0327432730
Faxové číslo: 0327435422
Emailová adresa: sostn@sostn.sk
Internetová adresa: http://www.sostn.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 0,9% (3), chlapcov 99,1% (320)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 21 / 0
2412K00
Mechanik číslicovo riadených strojov
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 0 / 0
2411K00
Mechanik nastavovač
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 0
2433H00
Obrábač kovov
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 4
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 0 / 0
2487H01
Autoopravár – mechanik
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 0