Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Sídlo školy: Na lúkach 18, Levice, 93403
Telefónne číslo (1): 036-6312462
Emailová adresa: sospasvlevice@gmail.com
Internetová adresa: http://www.sposlv.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola