Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Sídlo školy: Školská 8, Liptovský Mikuláš, 03145
Telefónne číslo (1): 0445522963
Telefónne číslo (2): 0445521408
Faxové číslo: 0445514490
Emailová adresa: zssslm@zssslm.sk
Internetová adresa: http://www.sosslm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00695092
DIČ: 2020585479
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 10,3% (55), chlapcov 89,7% (480)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2414401
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov /
2464200
Strojný mechanik
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2487201
Autoopravár – mechanik
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3650601
Staviteľstvo – pozemné staviteľstvo
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3650607
Staviteľstvo – technické zariadenie budov
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3661200
Murár
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3675200
Maliar
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3656400
Operátor stavebnej výroby
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3658400
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3917606
Technické a informatické služby – v stavebníctve
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3659400
Stavebníctvo
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov /
2683211
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /