Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy

Sídlo školy: Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, 08050
Telefónne číslo: 051 7705288
Internetová adresa: http://www.spojenask.edupage.org
Emailová adresa: skola(zavináč)souepo.svcmi.sk
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Anton Muška