Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

Sídlo školy: Levočská 40, Stará Ľubovňa, 06401
Telefónne číslo (1): 052-4323331
Emailová adresa: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.sousl.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola