Stredná odborná škola technická

Sídlo školy: Vranovská 4, Bratislava V, 85102
Telefónne číslo (1): 02-63812377
Emailová adresa: sekretariat.sosvranovska@gmail.com
Internetová adresa: www.sosvranovska.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Felix Dömény
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola