Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Sídlo školy: Hálova 16, Bratislava 5, 85101
Telefónne číslo (1): 02/63835947
Telefónne číslo (2): 0918 711 250
Emailová adresa: skola@spsehalova.sk
Internetová adresa: http://www.spsehalova.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 17327661
DIČ: 2020902191
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 2,2% (10), chlapcov 97,8% (448)