Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto

Sídlo školy: Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, 02401
Telefónne číslo (1): 041-4212792
Emailová adresa: skola@spsknm.sk
Internetová adresa: http://www.spsknm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola