Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Komárno

Sídlo školy: Petőfiho 2, Komárno, 94550
Telefónne číslo (1): 035/7731439
Emailová adresa: office@spskn.sk
Internetová adresa: http://www.spskn.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola