Stredná umelecká škola Trenčín

Sídlo školy: Staničná 8, Trenčín, 91105
Telefónne číslo (1): 032/6505722
Telefónne číslo (2): 032/6505726
Faxové číslo: 032/6505726
Emailová adresa: sustn@sustn.sk
Internetová adresa: http://www.sustn.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: TSK
Typ školy: Štátna škola

Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Zaistenie tanečných kurzov
 • Záujmové krúžky/kluby
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 82,2% (426), chlapcov 17,8% (92)
Nový študijý odbor: Od školského roku 2016/2017 máme otvorený odbor 8271 M Digitálna maľba – koncept art.
Odbor je vhodný pre chlapcov aj dievčatá.
Plánovaný počet prijímaných žiakov v šk. roku 2017/18 v odbore
8271 M Digitálna maľba – koncept art je 9 žiakov
Informácie o odbore na www.sustn.sk
Od školského roku 2018/19 otvárame nový študijný odbor 8271 M Dizajn digitálnych aplikácií, počet prijímaných žiakov je 9.
Informácie o odbore na www.sustn.sk
Stravovanie žiakov: Jedáleň Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, školský bufet, nápojové automaty
Ubytovanie žiakov: Školský internát, Staničná 6, Trenčín
Vybavenie školy: 10 učební výpočtovej techniky, grafická dielňa, 2 propagačné dielne, 2 dizajnérske ateliéry, keramická dielňa, 2 fotoateliéry s nasvecovacími jednotkami a 11 počítačmi, 2 fotokomory, 3 ateliéry pre figurálnu kresbu, 2 učebne na dejiny výtvarnej kultúry, sádrovňa, modelovňa, ateliér animácie, zvukové štúdio, 14 učební so statickým dataprojektorom, 6 učební s interaktívnou tabuľou, kresliareň, 4 šijacie dielne, telocvičňa, knižnica, konferenčná miestnosť, spoločenská miestnosť
Ďalšie informácie: Študijné odbory:
8296 M Grafický dizajn
8260 M Propagačné výtvarníctvo
8283 M Reklamná tvorba
8297 M Fotografický dizajn
8298 M Odevný dizajn
8270 M Scénická kostýmová tvorba
8221 M 05 Priemyselný dizajn
8299 M Dizajn interiéru
8259 M Animovaná tvorba
8292 M Dizajn exteriéru
8271 M Digitálna maľba – koncept art
8272 M Dizajn digitálnych aplikácií

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8221M05
Dizajn – priemyselný dizajn
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9
8299M00
Dizajn interiéru
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
8259M00
Animovaná tvorba
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9
8283M00
Reklamná tvorba
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
8297M00
Fotografický dizajn
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9
8298M00
Odevný dizajn
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
8270M00
Scénická kostýmová tvorba
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9
8296M00
Grafický dizajn
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9