Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova 40, Košice

Sídlo školy: Kukučínova 40, Košice, 04137
Telefónne číslo (1): 055/6221216
Faxové číslo: 055/6221216
Emailová adresa: szskosice@kukucinka.sk
Internetová adresa: http://kukucinka.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PhDr. Anna Hencovská
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00606758

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
5371I00
Sanitár
2017-2018 1 rok Nie Večerné Chlapcov, dievčatá 58 /
5317700
Diplomovaný fyzioterapeut
2017-2018 3 roky Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
5325Q00
Diplomovaná všeobecná sestra
2017-2018 3 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
5315M00
Zdravotnícky záchranár
2017-2018 2 roky Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 24 /
5370M00
Masér
2017-2018 4 roky Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 /
5356M00
Zdravotnícky asistent
2017-2018 2 roky Písomná skúška Večerné Chlapcov, dievčatá 60 /
5356M00
Zdravotnícky asistent
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 62 /
5315M00
Zdravotnícky záchranár
2018-2019 3 roky Písomná skúška, Iná/ďalšia skúška Večerné Chlapcov, dievčatá 24 / 24