Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sídlo školy: Sovietskych hrdinov 80, Svidník, 08901
Telefónne číslo (1): 054-7880211
Emailová adresa: skola@szssk.edu.sk
Internetová adresa: https://szssk.edupage.org/
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Typ školy: Cirkevná škola