Stredná zdravotnícka škola Trenčín

Sídlo školy: J. Braneckého 4, Trenčín, 91167
Telefónne číslo (1): 032-6519811
Emailová adresa: szstn@szstn.sk
Internetová adresa: http://www.szstn.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola