Stredná zdravotnícka škola

Sídlo školy: Daxnerova 6, Trnava, 91792
Telefónne číslo (1): 033/5914133
Faxové číslo: 033/5914140
Emailové adresy: szstt@zupa-tt.sk
skodova.alexandra@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.szstt.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00607371
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 75,5% (529), chlapcov 24,5% (172)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
5311M00
Farmaceutický laborant
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 2
5356M00
Zdravotnícky asistent
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 60 / 22
5370M00
Masér
2016-2017 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 3
5308M00
Zdravotnícky laborant
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 11
5317Q00
Diplomovaný fyzioterapeut
2016-2017 3 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
5325Q00
Diplomovaná všeobecná sestra
2016-2017 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
5371I00
Sanitár
2016-2017 1 rok Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
5356M00
Zdravotnícky asistent
2016-2017 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá /