Súkromná hotelová akadémia HOST

Sídlo školy: Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto, 83103
Telefónne číslo:
Internetová adresa: http://www.skolahost.sk
Typ školy: Súkromná
Riaditeľ/riaditeľka školy: