Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice

Sídlo školy: Požiarnická 1, Košice
Telefónne číslo: 055 7994578
Internetová adresa: http://www.spark.edupage.org
Emailová adresa: sparkkosice@gmail.com
Typ školy: Súkromná
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Alexej Molčanyi