Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

Sídlo školy: Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ
Telefónne číslo:
  • Tel: 055/ 685 77 48 (Ing.Emília Romanová, vedúca sekretariátu)
  • Mobil1: +421 905 902 826 (Mgr. Valter Uhrík, manažér audiovizuálnej tvorby)
  • Mobil2: +421 905 819 348 (PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy)
  • Mobil3: +421 907 575 980 (Ing. Lívia Hirjaková, zástupkyňa riaditeľky)
Emailová adresa: info@filmovaskola.sk
Internetová adresa: www.filmovaskola.sk
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 35558555
DIČ: 2021875229