Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia / COVP pre AP / Podniková škola

Sídlo školy: J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49, Devínska Nová Ves
Telefónne číslo (1): 02/69307210 sekretariát školy
Telefónne číslo (2):
Faxové číslo:
Emailová adresa: skola@sosaba.sk
Internetová adresa: http://www.sosaba.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PhDr. Ľubomír Kyseľ
Zriaďovateľ: Duálna akadémia
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 00891657
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: počet žiakov školy (2019/2020): 380 chlapcov, 8 dievčat

Odbory štúdia

Pre šk. rok 2020/2021 otvárame:

študijné odbory (4-ročné – výučný list, maturita, certifikát SNOPK):

2411 K mechanik nastavovač 10 žiakov (aj dievčatá) – prij skúšky SJL, MAT – v systéme duálneho vzdelávania

2413 K mechanik strojov a zariadení 15 žiakov (aj dievčatá) – prij skúšky SJL, MAT – v systéme duálneho vzdelávania

2495 K autotronik – 20 žiakov (aj dievčatá) – prij skúšky SJL, MAT – v systéme duálneho vzdelávania

2679 K mechanik mechatronik – 20 žiakov (aj dievčatá) – prij skúšky SJL, MAT – v systéme duálneho vzdelávania

2697 K mechanik elektrotechnik (automatizačná technika) – 35 žiakov (aj dievčatá) – prij skúšky SJL, MAT – v systéme duálneho vzdelávania

2697 K mechanik elektrotechnik (odborný informatik) – 10 žiakov (aj dievčatá) – prij skúšky SJL, MAT – v systéme duálneho vzdelávania

učebné odbory (3-ročné – výučný list):

2487 H – autoopravár (01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník) – 30 žiakov (aj dievčatá) – bez prij. skúšok

2433 H – obrábač kovov – 10 žiakov – bez prijímacích skúšok

2466 H 02 – mechanik opravár – stroje a zariadenia – 10 žiakov – bez prijímacích skúšok

2683 H 11 – elektromechanik – silnoprúdová technika – 20 žiakov – bez prijímacích skúšok