Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia

Sídlo školy: J. Jonáša 5, Bratislava 49, 84306
Telefónne číslo (1): 02/69307210
Telefónne číslo (2): 02/69307217
Faxové číslo: 02/64776875
Emailová adresa: skola@sosaba.sk
Internetová adresa: http://www.sosaba.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Duálna akadémia
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00891657
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 0,7% (3), chlapcov 99,3% (398)

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2411K00
Mechanik nastavovač
2019-2020 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 /
2413K00
Mechanik strojov a zariadení
2019-2020 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 /
2679K00
Mechanik – mechatronik
2019-2020 1 rok Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2019-2020 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 30 /