Súkromná Spojená škola EDUCO

Sídlo školy: Slanická osada 2178, Námestovo, 02901
Telefónne číslo (1): 043/5522410
Emailová adresa: ssou.educono@mail.t-com.sk
Internetová adresa: http://www.slanickaosada.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: EDUCO NO, s.r.o.
Typ školy: Súkromná škola