Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov

ídlo školy: Pod Kalváriou 36, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 051-7717202
Emailová adresa: skola@skolamladost.sk
Internetová adresa: http://www.skolamladost.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: MLADOSŤ n.o.
Typ školy: Súkromná škola