Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG

Sídlo školy: Školská 5, Brezno, 97701
Telefónne číslo (1): 0486111992
Telefónne číslo (2): 0918597886
Faxové číslo: 0486111992
Emailová adresa: tibor.surovy@ebgbr.sk
Internetová adresa: www.ebgbr.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť
Typ školy: Súkromná škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7649M00
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /
7646M00
Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /
7661M00
Sociálnovýchovný pracovník
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov 26 /
7518Q00
Špeciálna pedagogika
2013-2014 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 24 /
6851M00
Sociálno-právna činnosť
2013-2014 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 24 /